Tvary školkařských výpěstků

Vybíráme-li strom pro svou zahradu, musíme kromě ovocného druhu a odrůdy vybrat také vhodný pěstitelský tvar. Některé typy školkařských výpěstků jsou vhodné pro zakládání ovocných stěn, jiné do zahrad nebo podél cest. Kromě samotné výšky založení koruny rozhoduje o budoucí velikosti stromu druh, odrůda, ale také podnož – tedy ta část stromu, která tvoří kořenovou soustavu stromu.

VYSOKOKMEN (VK), POLOKMEN (PK)

Výpěstek:

  • vysokokmen – výška založení koruny 170 – 190 cm,
  • polokmen – výška založení korunky 130 – 150 cm, 4 – 5 výhonů v korunce.

Stáří výpěstku: 3 – 4 roky.
Vhodné podnože: bujně rostoucí podnože.
Výška stromu: 5 – 12 m podle ovocného druhu, možný provoz vozidel pod stromy.
Uplatnění: u cest, v polních sadech, na pastvinách (při dobrém zabezpečení proti okusu) a jako soliterní stromy do zahrad či dvorů.
Péče: stromy vyžadují oporu a udržování bezplevelné zálivkové mísy jen v prvních 3 – 5 letech po výsadbě, chránič/bednění proti zvěři ve volné krajině déle, malé nároky na řez.
Životnost stromu: podle druhu a odrůdy 50 – 100 let.
Vstup do plodnosti: významnější sklizeň přichází až za několik let po výsadbě.

ČTVRTKMEN (ČK)

Výpěstek: výška založení koruny 80 – 11 O cm, 4 – 5 výhonů v korunce.
Stáří výpěstku: 2 – 3 roky.
Vhodné podnože: středně bujně rostoucí podnože.
Výška stromu: 3 – 5 m podle ovocného druhu, snadné sečení trávy pod korunami sekačkou.
Uplatnění: na soukromých zahradách i do intenzivních ovocnářských výsadeb.
Péče: stromy vyžadují oporu a udržování bezplevelné zálivkové mísy jen v prvních 3-5 letech po výsadbě, později snáší zatravnění, střední nároky na řez, nutnost oplocení pozemku proti zvěři.
Životnost stromu: podle druhu a odrůdy 20 – 40 let.
Vstup do plodnosti: významnější plodnost již za 3 – 5 let po výsadbě.

ZÁKRSEK(Z)

Výpěstek: výška koruny 40 – 60 cm. 4 – 5 výhonů v korunce.
Stáří výpěstku: 2 roky.
Vhodné podnože: slabě až středně bujně rostoucí podnož.
Výška stromu: 2 – 3,5 m podle ovocného druhu.
Uplatnění: intenzivní pěstitelský tvar pro oplocené zahrady.
Péče: stromy vyžadují oporu a udržování bezplevelné zálivkové mísy po celou dobu životnosti, velké nároky na řez a hnojení, nutnost oplocení pozemku proti zvěři.
Životnost stromu: podle druhu a odrůdy 15 – 30 let.
Vstup do plodnosti: významnější plodnost již za 2 – 3 roky po výsadbě.

KNIPPBAUM

Výpěstek: dvouletý stromek s jednoletou korunkou s výrazným kolínkem uprostřed kmene a průběžnou osou s více než pěti tupě nasazenými postranními výhony.
Stáří výpěstku: 2 roky.
Vhodné podnože: slabě až středně bujně rostoucí podnože.
Výška stromu: 2,5 – 4 m.
Uplatnění: intenzivní pěstitelský tvar pro profesionální ovocnářství (vřetenovité tvary).
Péče: stromy vyžadují oporu a udržování bezplevelné zálivkové mísy po celou dobu životnosti, velmi náročný řez, tvarování korun a hnojení, nutnost oplocení pozemku proti zvěři.
Životnost stromu: podle druhu a odrůdy 12 – 25 let.
Vstup do plodnosti: významnější plodnost již za 1 – 2 roky po výsadbě.

JEDNOLETÝ ŠTĚPOVANEC (Jš)

Výpěstek: výška 100 cm (80 cm na slabě rostoucích podnožích), zcela bez obrostu nebo s krátkým obrostem od 40 cm výšky.
Stáří výpěstku: 1 rok.
Vhodné podnože: výběr podnoží podle výsledného pěstitelského tvaru.
Výška stromu: podle ovocného druhu a použité podnože.
Uplatnění: technologický mezistupeň při zapěstování většiny ostatních tvarů, možnost zapěstování libovolného tvaru (např. palmet či kordónů, kde se nehodí ostatní školkařské tvary), vhodný tvar u broskvoní a meruněk, popř. slivoní, kde klasické víceleté tvary bývají příliš narostlé a hůře se ujímají.
Péče: intenzivní (školkařská) péče v prvních letech po výsadbě vedoucí k dopěstování požadovaného tvaru.
Životnost stromu: podle druhu, odrůdy a podnože.

VÝPĚSTKY V KONTEJNERECH

Většina ovocných stromů se pěstuje jako prostokořená, ale v průběhu celého roku lze zakoupit i výpěstky v kontejnerech.

U klasických velkých ovocných stromů lze doporučit spíše nákup prostokořených sazenic na jaře či na podzim a kontejnerovanou sadbu využívat spíše jen doplňkově. Výhodou prostokořených sazenic je dynamicky narostlá hmota s velkým růstovým potenciálem. Nevýhodou naopak sezónní omezení doby výsadby na podzim a jaro.

Výhodné je vysazovat kontejnerovanou sadbu drobného ovoce – maliník, ostružiník, kanadské borůvky, rybíz, angrešt a další méně rozšířené ovocné druhy. U rybízu, angreštu, ale i např. jahodníku lze stejně dobře využít jak prostokořenné výpěstky, tak sadbu v kontejnerech v průběhu celého roku.

Doporučené spony pro výsadbu ovocných dřevin (m)

Druh Podnože Pěstitelský tvar a spon
VK, PK ČK Z, V
Jabloň bujně rozstoucí semenáč, A2, MM 111 8-12 x 10-12    
  středně bujné MM 106, M7   3-4 x 5-6 2,5-3,5 x 4-5
  slabě rostoucí M9, M26, J-TE-E, F, G, H     1,5-2,5 x 3-4
Ořešák   semenáč 10-12 x 12-16    
Hrušeň, třešeň bujně rostoucí semenáč, MF12/1 10-12 x 12-15 6-8 x 8-10 4-6 x 6-8
  slabě rostoucí kdouloň, GISELA, COLT, P-HL   4-6 x 6-8 2,5-3,5 x 4,5-6
Višeň, slivoň, meruňka, broskvoň bujně rostoucí semenáč, MYR., ZR, GF 677, MAH. 5-8 x 7-10 4-6 x 6-8 3-5 x 5-8
  slabě rostoucí st. Julien (GF 655/2), Wangenheimova (Wavit, WAxWA)   3-5 x 5-8 2,5-4 x 5-6

Vzdálenost při výsadbě je vhodné přizpůsobit i vybrané odrůdě a místním podmínkám (tabulku nelze využít u zakrslých forem).

Kresba: Vladan Falta, Školkařský svaz ovocnářské unie – www.ovocnarska-unie.cz