m
Image Alt

Historie školek

  /  Historie školek

Vše začalo v 19. století na panství Thurn Taxisů…

Původní samozásobitelské školky pro šlechtický dvůr byly založeny roku 1853 na Loučeni, odkud se roku 1920 přemístily do Mcel. Vedoucím byl jmenován Vojtěch Nápravník. Roku 1926 se školky staly obchodním závodem pro veřejnost.

1. ledna 1935

pronajal vedoucí Vojtěch Nápravník školky Rostislavu Kalvodovi, který jim věnoval náležitou péči. Závod byl původně zahradnictvím u domu č. p. 150. Tato zahrada sloužila k výsadbě stromů pro sady Thurn Taxisů (převážně švestkové, ve Mcelích fungovala do roku 1945 sušárna ovoce a povidlárna), jež se rozprostíraly v kopci a nad zámkem okolo Mcel. Kalvoda zoral zahradnictví a založil zde školky. Změnil metody práce, pronajal další pozemky a upravil pracovní podmínky zaměstnanců, čímž se zlepšila kvalita produktů. Díky vhodné reklamě poptávka brzy převyšovala nabídku. Kalvoda proto rozšiřoval spektrum kultur ovocných stromků a zavedl pěstování okrasných rostlin. Před válkou byl závod členem Odborného společenstva živnostenských zahradníků. Kalvoda coby mistr zahradnický přijímal mládež do učení.

Jak školky ve Mcelích rostly

1920 1,5 ha (blízko kostela)
1926 3 ha
1946 8 ha
1950 17 ha
1954 0 ha
1960 5 ha
1988 35 ha
2015 19 ha

Pokračování

1943 Zakoupen první vlastní pár koní.
1945 Skvěle prosperující závod (tržba 2 mil. Kčs). Zakoupen traktor Buldok.
1950 Školky znárodněny, majitelem se stal Státní statek Zdonín. R. Kalvoda byl propuštěn, nastoupilo „odborné„ vedení. Školky pustly a produkovaly nekvalitní zboží.
1953 Školky zrušeny.
1960 Obnovení školek R. Kalvodou pod JZD Mcely, vypracována pětiletka, zavedeno pěstování jahod a růží. Kalvoda dal práci svým starým zaměstnancům, musel znovu pořídit všechno vybavení, koně a podnože.
60. léta  Školky vzkříšeny. Dodávaly produkty jednotlivcům i velkoodběratelům, s rozlohou 35 ha byly největší školkou v Pražském kraji a druhou největší školkou v Československu.
1960 – 1988  Kalvoda vedl školky o rozloze 35 ha dalších 27 let, zaměstnával 40 lidí, produkoval půl milionu výpěstků ročně.
1988 Kalvoda odešel do penze, školky převzal Ing. Petr Zahrádka.
2004 Po Zahrádkovi vedl školky Ing. David Beneš.
2009 Školky koupil a spravuje Kalvodův vnuk Ing. Jiří Novák.

Pro vaši představu

V sezóně 1939 – 1940 bylo v nabídce podniku:

56 odrůd jabloní
30 odrůd hrušní
26 odrůd švestek
16 odrůd třešní
9 odrůd višní
9 odrůd vinných rév
5 odrůd meruněk
5 odrůd broskví
5 odrůd angreštů
4 odrůdy rybízů
3 odrůdy lískových ořechů
2 odrůdy malin
2 odrůd jahod
vlašské ořechy
růže
hloh
jasan
kaštan
bříza
akát
vrba
trvalky
popínavé rostliny

Zakladatel Rostislav Kalvoda

(23. 8. 1907 v Přemyslovicích na Prostějovsku – 20. 1. 1989 v Praze)
20. léta Vyučil se u svého strýce Karla Vyhlídala zahradníkem a absolvoval odbornou školu.
1926 – 1934 Osm let praxe v oboru ve Francii, postupně pracoval ve více podnicích. Stal se jednatelem Spolku českých zahradníků ve Francii.
1934 Oženil se s Růženou Zavadilovou z Přemyslovic a přestěhovali se do Mcel do domu č. p. 150.
1. ledna 1935 Pronajal si zahradnictví po V. Nápravníkovi (zahradu u domu č. p. 150), základ pro vlastní mcelské školky.
1950 Z politických důvodů propuštěn – jako bývalý majitel nemohl být ve svém podniku ani zaměstnán
50. léta Získal několik pracovních zkušeností: Pracoval na lince v mladoboleslavské Škodě, stal se okresním a později krajským pomologem (řídil výsadbu u Okresní správy silnic v Mladé Boleslavi, a když byl ředitel povýšen na kraj do Prahy, vzal Kalvodu s sebou). Při prověrkách roku 1956 byl však propuštěn (ve stejné době vyloučili jeho syna Ladislava ze střední zahradnické školy), dále do roku 1958 natíral mosty nebo na Zličíně razil dopravní značky, nakonec se vrátil k výsadbě stromů u silnic (vysázel mcelskou ořechovou alej).
1959 Dostal od JZD nabídku k obnově školek.
1960 Založil nové školky, stal se jejich vedoucím.
1968 Zvolen do předsednictva Svazu školkařů
1988 Odešel do penze.